ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ

prosforesprosfores

ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής ξύλινων και μεταλλικών ειδών. Ιδρύθηκε το 1985 από τον Ματθαίο Γούλια.

Βασική δραστηριότητα της εταιρείας αρχικά, ήταν να παράγει και να διανέμει στην αγορά σχολικά έπιπλα. Έχοντας ως αρχές την ποιότητα, την αξιοπιστία, τη σχεδιαστική πρωτοπορία και την άμεση παράδοση κατέκτησε από τα πρώτα βήματα της, κυρίαρχη θέση στην Ελληνική αγορά και είναι εναρμονισμένη με την πιστοποίηση ISO 14001: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Επί δύο δεκαετίες, η εταιρεία έχει αποτελέσει το σημαντικότερο προμηθευτή του συνόλου του Δημοσίου. Παράλληλα, ανέπτυξε δραστηριότητα και στον ιδιωτικό τομέα εξοπλίζοντας με έπιπλα, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς χώρους.

Την τελευταία δεκαετία, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης των προϊόντων, η εταιρεία επέκτεινε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της, καθώς και το παραγωγικό της δυναμικό.Σήμερα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (5.000 τ.μ) στο Βοτανικό, με κέντρο έκθεσης προϊόντων, απασχολεί πάνω από 50 εργαζόμενους και διαθέτει τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή των επίπλωνΗ εταιρεία πραγματοποίησε την τελευταία διετία επενδύσεις σε κτήρια και μηχανολογικό εξοπλισμό της τάξης των 2.000.000 ευρώ.
Οι δραστηριότητες της ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ καλύπτουν όλη την Ελλάδα, καθώς και χώρες των Βαλκανίων και της Μέσης ανατολής.

Πελάτες μας: Δημόσιος τομέας (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ο.Α.Ε.Δ, ΥΕΝ, ΙΚΑ, ΔΕΗ), κέντρα ξένων γλωσσών, ΙΕΚ, κολέγια, τεχνικές εταιρείες, ελεύθεροι επαγγελματίες, κ.α.

Με γνώμονα τις ανάγκες και επιλογές των πελατών μας, η εταιρεία έχει να επιδείξει μια ιδιαίτερη γκάμα επίπλων όπως, πλήρη σετ γραφείου, καθίσματα, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, ερμάρια, εξοπλισμό εκπαιδευτικών χώρων και συνεδριακών χώρων κ.α., πιστοποιημένα με το σύστημα ποιότητας κατά ΙSO 9001, όπου η ποιότητα, η αντοχή, το σύγχρονο design αποτελούν τη βάση της κατασκευής των προϊόντων.

Η ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ έτοιμη να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις, περιμένει με σιγουριά εσείς να την αναδείξετε πρωτοπόρα.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της Εταιρίας ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ, φέρει την ευθύνη για το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και συμμετέχει ενεργά και εξίσου με τα στελέχη της, ώστε να εφαρμόζει Σύστημα το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ISO14001:2004.

Η λειτουργία του συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος, εφαρμόζεται στην εταιρία για την δραστηριότητα της παραγωγή ξύλινων και μεταλλικών επίπλων.

Η πολιτική περιβάλλοντος καθορίζεται από την Διοίκηση και εκφράζεται με τον τρόπο προσέγγισης της προστασίας του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί.

Η Εταιρία ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ, μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, έχει σαν κύριο στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κείμενης με την προστασία του περιβάλλοντος νομοθεσίας, καθώς και με λοιπές απαιτήσεις που η ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ έχει αποδεκτεί, όπως επίσης και την συνεχή βελτίωση του συστήματος μέσω της καθημερινής του λειτουργίας στον τομέα που δραστηριοποιείται.

Η παρούσα δήλωση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, έχει γνωστοποιηθεί στα στελέχη της Εταιρίας και στους εξωτερικούς της συνεργάτες, που εμπλέκονται στην εφαρμογή και την τήρηση του συστήματος, όπως επίσης και στους Προμηθευτές της Εταιρίας οι οποίοι αναγνωρίζουν την δέσμευση της Εταιρίας και δεσμεύονται και αυτοί για την τήρηση και την πλήρη εφαρμογή της πολιτικής αυτής.

Το παρόν έγγραφο είναι εσωτερικά ελεγχόμενο, ανασκοπείται και αναθεωρείται όποτε κρίνεται απαραίτητο και η Διοίκηση της Εταιρίας είναι αυτή που κρίνει και αναθεωρεί την Πολιτική Περιβάλλοντος.

Η παρούσα δήλωση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, δεσμεύει την Εταιρία για την συνεχή βελτίωση σε τομείς όπως: μείωση αποβλήτων, ανακύκλωση, προστασία του περιβάλλοντος, υλοποίηση υπηρεσιών της με έναν περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Η ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ δεσμεύεται στην πρόληψη της ρύπανσης .

Μέσω του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, η Εταιρία ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ έχει θεσπίσει απτούς και μετρήσιμους στόχους περιβαλλοντικούς, οι οποίοι έχουν κοινοποιηθεί στα επιμέρους τμήματα της εταιρίας, στο προσωπικό της και στους προμηθευτές της. Οι στόχοι της εταιρίας, σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση των ρύπων και την μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων.

Η προσπάθεια για πλήρη τήρηση και λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πραγματοποιείται μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης των στελεχών και των εργαζομένων της Εταιρίας και για το σκοπό αυτό η Εταιρία εφαρμόζει πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε χρόνο.

Η ευθύνη της χάραξης της πολιτικής περιβάλλοντος και ο διοικητικός έλεγχος για την πιστή εφαρμογή της ανήκει στις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

Ο Γενικός Διευθυντής

Π. Γούλιας