Επιστροφή σε ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ    
5031 – 5030 5031 – 5030 5031 – 5030

Ύψος καθίσματος 4
2cm  Κάθισμα αποτελούμενο από μεταλλικό σκελετό και έδρα – πλάτη  από  οξιά πάχους 7 mm.

Ύψος καθίσματος 46cm  Κάθισμα αποτελούμενο από μεταλλικό σκελετό και έδρα – πλάτη  από  οξιά πάχους 7 mm.

Ύψος καθίσματος 50cm  Κάθισμα αποτελούμενο από μεταλλικό σκελετό και έδρα – πλάτη  από  οξιά πάχους 7 mm.
5027 5027 5027

Ύψος καθίσματος 42cm  Κάθισμα αποτελούμενο από μεταλλικό σκελετό και έδρα – πλάτη  από  οξιά πάχους 7 mm.

Ύψος καθίσματος 46cm  Κάθισμα αποτελούμενο από μεταλλικό σκελετό και έδρα – πλάτη  από  οξιά πάχους 7 mm.

Ύψος καθίσματος 50cm  Κάθισμα αποτελούμενο από μεταλλικό σκελετό και έδρα – πλάτη  από  οξιά πάχους 7 mm.